Аналіз законопроєктів

Висновок до законопроєкту 8067

Про акціонерне товариство “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”

Дата реєстрації
22.09.2022
Суб’єкт права законодавчої ініціативи
Герус Андрій Михайлович
Горобець Олександр Сергійович
Головний комітет
Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг
Висновок ІЗІ
Висновок АнтикорКомітету
Висновок НАЗК

Резюме

Проєкт встановлює правові, економічні та організаційні засади утворення, а також подальше здійснення діяльності приватного акціонерного товариства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» шляхом реорганізації (перетворення) державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».

Довідка

Уряд створив державне підприємство “НАЕК “Енергоатом” у 1996 році на базі майна Запорізької АЕС, Рівненської АЕС, Південноукраїнської АЕС, Хмельницької АЕС та Чорнобильської АЕС. “Енергоатом” є оператором чотирьох діючих атомних електростанцій.

Згідно Закону «Про ратифікацію Гарантійної угоди (Україна: Комплексна (Зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку» від 15 травня 2014 року №1267, Україна взяла на себе зобов’язання провести корпоратизаціюЕнергоатому“, коли підписала гарантійну угоду з ЄБРР про кредит на 300 млн євро для підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій.

Крім того, згідно із вказаною Гарантійною Угодою встановлено необхідність:

(хvіі) оцінити всі заходи, рекомендовані Консультантом з Корпоратизації щодо Корпоратизації Позичальника (ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»);

(хvііі) вжити, або сприяти вживанню всіх необхідних заходів аби корпоратизація Позичальника відбулася протягом двох років після дати набуття чинності Угодою про надання позики або в будь-який інший термін, погоджений з Банком. Щоб уникнути сумнівів, слід розуміти, що корпоратизація не означає приватизацію Позичальника.

Тобто, така корпоратизація повинна була відбутися у 2016 році.

Відповідно до Указу Президента України № 837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави» Кабінету Міністрів України надано доручення вжити заходів до 31 грудня 2020 року – стосовно здійснення підготовки та проведення корпоратизації державного підприємстваНаціональна атомна енергогенеруюча компаніяЕнергоатом“, у тому числі розробити та внести на розгляд Верховної Ради України відповідний законопроект.

А згідно з Указом Президента України від 28 серпня 2021 року № 452/2021 введено в дію Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року «Про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері», згідно з яким встановлено розробити та внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України до 30 вересня 2021 року законопроект “Про особливості утворення акціонерного товаристваНаціональна атомна енергогенеруюча компаніяЕнергоатом».

Тобто, вказаними документами передбачено необхідність зміни застарілої організаційно-правової форми на стабільнішу юридичну форму, яка повинна мінімізувати корупційні ризики, конфлікт інтересів та політичні впливи.

Звертаємо увагу, що до Верховної Ради України було внесено Урядовий законопроект від 09.08.2022 № 7650, спрямований на врегулювання згаданих відносин. До вказаного законопроекту ІЗІ надано негативний висновок.

В результаті проведення антикорупційної експертизи законопроекту, в його положеннях були виявлені корупційні ризики, які необхідно усунути.

1. Відсутність вимог до документів необхідних для отримання дозволу на можливість використання земель і водойм розташованих у санітарно-захисних зонах атомних електростанцій з народногосподарською метою.

Повний аналіз корупціогенних факторів

1. Прогалина

Законопроектом пропонується внести зміни до частини другої статті 34 Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів», згідно з якими можливість використання земель і водойм, розташованих у санітарно-захисних зонах атомних електростанцій, з народногосподарською метою визначається лише на підставі дозволу центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері безпеки використання ядерної енергії, за погодженням з підприємством, що експлуатує відповідну атомну електростанцію та обов’язкового проведення радіологічного контролю продукції, яка виробляється.

Звертаємо увагу, що Законом «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», який є спеціальним законом у сфері ядерної енергії, не визначено необхідність одержання дозволу центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері безпеки використання ядерної енергії для використання земель і водойм, розташованих у санітарно-захисних зонах атомних електростанцій, з народногосподарською метою.

Крім того, статтею 5 Закону України «Про адміністративні послуги» визначено, що виключно законами, які регулюють суспільні відносини щодо надання адміністративних послуг: перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги; платність або безоплатність надання адміністративної послуги; граничний строк надання адміністративної послуги; перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Однак у законопроєкті перелічених вище вимог не визначено.

Вказане може призвести до прийняття суб’єктивних та необґрунтованих рішень (відмов) з боку Держатомрегулювання під час надання дозволу, навмисного затягування процесу надання дозволу та зловживань, у тому числі вимагання неправомірної вигоди задля позитивного вирішення питання отримання дозволу.

Тому, рекомендуємо безпосередньо у законопроєкті встановити перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання дозволу, визначити платність або безоплатність його видачі, граничний строк для його надання та перелік вичерпних підстав для відмови у його наданні.

Інші зауваження

1. Законопроєктом чітко не визначений статус приватного акціонерного товариства, а саме, що це юридична особа публічного чи приватного права. Лише вказується про наявність 100 відсотків акцій, які належать державі і що створення повинно забезпечити захист інтересів держави (преамбула законопроєкту).

Також, згідно зі статтею 1 Закону України «Про акціонерні товариства» (положення якого набирають чинності 01.01.2023) порядок створення, діяльності, припинення та виділу акціонерних товариств, їх правовий статус, права та обов’язки акціонерів регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, встановлених спеціальними законами, зокрема, щодо державних акціонерних товариств, єдиним засновником та акціонером яких є держава. Проте, у законопроекті товариство не визначено як державне акціонерне товариство.

На сьогодні, згідно із пунктом 9 Статуту державного підприємстваНаціональна атомна енергогенеруюча компаніяЕнергоатом”, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2021 р. № 302, підприємство є юридичною особою публічного права, заснованою на державній власності, функції з управління якою виконує Кабінет Міністрів України (далісуб’єкт управління).

Враховуючи вказане, рекомендуємо з метою забезпечення принципу правової визначеності закріпити у законопроєкті, що новостворене товариство «Енергоатом» є особою публічного права – державним акціонерним товариством.

Висновок

Інститут законодавчих ідей вважає можливим ухвалення законопроєкту лише після його доопрацювання та усунення виявлених недоліків.


Цей висновок підготовлений відповідно до Методології проведення антикорупційної експертизи законопроєктів аналітичним центром “Інститут законодавчих ідей”

 

Ми у соцмережах
Завжди відкриті до
питань та пропозицій
+38 (063) 763-85-09 office@izi.institute