Аналіз законопроєктів

Висновок до законопроєкту 7476

Про внесення змін до деяких законів України щодо наслідків ухвалення судом рішення про заборону політичної партії для статусу депутатів місцевих рад

Дата реєстрації
20.06.2022
Суб’єкт права законодавчої ініціативи
Шмигаль Денис Анатолійович Кабінет Міністрів України
Головний комітет
Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
Висновок ІЗІ
Висновок АнтикорКомітету
Висновок НАЗК

Резюме

Запропоновані зміни покликані врегулювати питання функціонування місцевих рад у випадку припинення повноважень більшості депутатів від загального їх складу внаслідок заборони судом діяльності політичної партії, від якої вони були висунуті та обрані.

Проте, пропонований механізм матиме наслідком припинення повноважень й тих депутатів, які обрані від політичних партій, діяльність яких судом не заборонена.

Такіположення прямо суперечатьконституційнимгарантіяммісцевогосамоврядування та є спробоюорганівдержавноївладипосилитисвійвплив на органимісцевогосамоврядування, якіпокликанізабезпечувативирішенняпитаньмісцевогозначення.

Порівняльний аналіз чинних норм та запропонованих змін

Законопроєктом пропонується внести наступні зміни та доповнення до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, “Про військово-цивільні адміністрації”, “Про правовий режим воєнного стану”, зокрема, в частині:

– доповнення частини 1 статті 78 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” про те, що повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради також достроково припиняються у разі, коли з підстави, передбаченої пунктом 72 частини першої статті 5 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, достроково припинилися повноваження більше ніж половини депутатів від загального складу ради.

Згідно нової редакції абзацу 2 частини 7 статті 78 вказаного вище закону, у разі дострокового припинення повноважень більше ніж половини депутатів від загального складу ради з підстави, передбаченої пунктом 72 частини першої статті 5 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, до проведення першої сесії новообраної ради у відповідних районах, областях, на територіях територіальних громад, де введено воєнний стан або режим у районі проведення антитерористичної операції, утворюються військові або військово-цивільні адміністрації в порядку, встановленому відповідними законами.

Відтак, запропоновані зміни фактично запроваджують механізм припинення повноважень виборного органу місцевого самоврядуваннямісцевої ради у випадку, коли більшість від загального складу ради не мають права займатись депутатською діяльністю внаслідок заборони судом діяльності політичної партії, від якої такі депутати були висунуті та обрані до відповідної ради.

Не оспорюючи правильність позиції щодо неможливості в подальшому здійснення такими депутатами своїх повноважень внаслідок заборони судом діяльності певних політичних партій внаслідок антиукраїнської діяльності, вбачається за необхідне акцентувати увагу на такому.

Відповідно до статті 6 Конституції України, державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.

При цьому, статтею 7 Основного Закону України проголошено, що в Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.

Однак, органи місцевого самоврядування за своєю конституційною природою не належать до жодної з гілок державної влади, оскільки відповідно до статті 140 Конституції України, місцеве самоврядування є правом територіальної громадижителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та містасамостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Таке визначення перекликається з визначенням, наданим у частині 1 статті 3 Європейської хартії місцевого самоврядування, якою визначено, що місцеве самоврядування означає право і спроможність органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання та управління суттєвою часткою публічних справ, під власну відповідальність, в інтересах місцевого населення.

Відтак, основним завданням органів місцевого самоврядування є сприяння вирішенню питань місцевого значення за допомогою повноважень, які визначаються Конституцією та законами, що повністю узгоджується з розумінням суті цих органів у частині 2 статті 3 Європейської хартії місцевого самоврядування.

Запропонований законопроєктом механізм припинення повноважень депутатів від заборонених політичних партій є спробою зменшення конституційних гарантій діяльності органів місцевого самоврядування та посилення впливу на вирішення питань місцевого значення органів державної влади, оскільки відповідно до статті 141 Конституції України, припинення повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради має наслідком припинення повноважень депутатів відповідної ради.

Отже, внаслідок запровадження описаного вище механізму будуть автоматично припинені й повноваження депутатів рад, які балотувались та були обрані від політичних партій, діяльність яких не заборонена судом, що свідчить про порушення конституційної гарантії здійснення депутатських повноважень упродовж 5 років після чергових виборів (стаття 141 Конституції України).

У зв’язку з цим такий механізм не має впроваджуватись Парламентом України; натомість необхідно забезпечити законодавчу можливість функціонування місцевих рад у випадку припинення повноважень більшістю депутатів від загального складу ради.

Для цього можливо запропонувати наступний алгоритм.

Так, частиною 2 статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Українівстановлено, що рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених цим Законом.

У випадку припинення повноважень більшості від загального складу ради, остання відповідно буде неспроможна ухвалювати будь-які рішення.

Проте, наведена вище законодавча конструкція передбачає можливість у деяких випадках приймати рішення й іншою кількістю голосів депутатів. Наприклад, абзацом 2 частини 2 статті 59 зазначеного вище закону встановлено, що рішення ради щодо безоплатної передачі земельної ділянки комунальної власності у приватну власність (крім земельних ділянок, що перебувають у користуванні громадян, та випадків передачі земельної ділянки власнику розташованого на ній жилого будинку, іншої будівлі, споруди) приймається не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради.

Відтак, юридично виваженим вбачається надання можливості для прийняття рішень місцевими радами більшістю голосів від кількісного складу депутатів, який залишився після виконання вимог пунктом 72 частини першої статті 5 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” (припинення повноважень депутатів місцевих рад, які були висунуті та обрані від політичних партій, діяльність яких заборонена судом).

За таких умов вдалося би забезпечити дієздатність таких місцевих рад та дотримуватися конституційних гарантій депутатської діяльності для депутатів, які висунуті та обрані від політичних партій, діяльність яких не заборонена судом.

Рекомендація.

Змінити механізм правового регулювання в частині надання можливості місцевим радам ухвалювати рішення більшістю голосів від кількісного складу депутатів, який залишився після виконання вимог пунктом 72 частини першої статті 5 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, передбачивши відповідну норму в частині 2 статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні.

Позиція стейкхолдерів

Позиції стейкхолдерів станом на 22.06.2022 в публічному доступі відсутні.

 

Ми у соцмережах
Завжди відкриті до
питань та пропозицій
+38 (063) 763-85-09 office@izi.institute