Аналіз законопроєктів

Висновок до законопроєкту 5241

Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови

Дата реєстрації
12.03.2021
Суб’єкт права законодавчої ініціативи
Аліксійчук Олександр Васильович
Ар'єв Володимир Ігорович
Головний комітет
Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
Висновок ІЗІ
Висновок АнтикорКомітету
Висновок НАЗК

Опис законопроєкту

Законопроєктом вносяться зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Виборчого кодексу України.

Його положеннями пропонується:

створення альтернативного механізму повідомлення Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови (якщо особа, уповноважена на виконання обов’язків голови, не зробила цього вчасно);

припинення повноважень сільського, селищного, міського голови з дня оголошення особистої заяви на пленарному засіданні ради, якщо таке засідання проводиться протягом двотижневого строку з дня одержання радою зазначеної заяви, а в разі, якщо оголошення особистої заяви на пленарному засіданні не відбулося або пленарне засідання не проводилося,

– в останній день двотижневого строку з дня одержання радою зазначеної заяви; з дати припинення його громадянства України; з дня смерті тощо);

прийняття Верховною Радою України рішення про призначення позачергових виборів сільського, селищного, міського голови у дев’яносто денний строк з дня отримання повідомлення про дострокове припинення ним повноважень.

Корупціогенні фактори.

1. Дублювання повноважень та надмірні дискреційні повноваження.

Законопроєктом пропонується викласти частину третю статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» в новій редакції, визначивши, що у разі невиконання вимог абзацу першого частини третьої цієї статті, про дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови Верховну Раду України повідомляє заступник сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету ради та/або депутат відповідної сільської, селищної, міської ради.

Виходячи з цих положень законопроєкту встановлюється обов’язок повідомити Верховну Раду України про дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови відразу за декількома різними суб’єктами владних повноважень. З положень законопроєкту не видається чітко визначити хто саме – заступник сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради чи керуючий справами (секретар) виконавчого комітету ради чи депутат відповідної сільської, селищної, міської ради повинен здійснювати вказане повноваження. Таким чином різні суб’єкти наділяються однаковими за змістом повноваженнями, що сприяє виникненню корупційних ризиків.

Таким чином, з метою усунення виявленого недоліку, у положеннях законопроєкту необхідно передбачити випадки, за яких вказане повноваження повинен здійснювати кожен з перелічених суб’єктів, а не всі відразу.

Також, зазначаємо, що враховуючи принцип юридичної визначеності, слід чітко визначити чи якийсь конкретний депутат відповідної сільської, селищної, міської ради зобов’язаний здійснити таке повідомлення чи усі депутати одночасно.

Крім того, таке дублювання повноважень може призвести і до надмірних дискреційних повноважень вказаних суб’єктів та стати предметом маніпулювання і прийняття рішення на власний розсуд з питання того, хто саме повинен подати таке повідомлення.

Інші зауваження.

Зважаючи на те, що частини перша та частина одинадцята статті 79 Законопроєкту викладається в новій редакцій, а не вносяться зміни, зауважуємо наступне.

Законопроєктом, а саме змінами до пункту 32 частини першої статті 79, пропонується визначити підставу дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови, а саме набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави).

Проте, ця підстава не вказана у змінах до частини одинадцятої статті 79, якою передбачаються чіткі та вичерпні випадки, коли повноваження сільського, селищного, міського голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади.

З метою усунення прогалини вказане питання потребує врегулювання, а положення законопроєкту відповідного доопрацювання

Позиції стейкхолдерів.

Мінфіном зауважень до законопроєкту не надано.2


Цей висновок підготовлений відповідно до Методології проведення антикорупційної експертизи законопроєктів аналітичним центром “Інститут законодавчих ідей”

https://www.kmu.gov.ua/bills/proekt-zakonu-pro-vnesennya-zmin-do-deyakikh-zakoniv-ukraini-shchodo-vdoskonalennya-poryadku-dostrokovogo-pripinennya-povnovazhen-silskogo-selishchnogo-miskogo-golovi

 

Ми у соцмережах
Завжди відкриті до
питань та пропозицій
+38 (063) 763-85-09 office@izi.institute