Аналіз законопроєктів

Висновок до законопроєкту 8095

Про внесення змін до деяких Законів України щодо забезпечення якості вищої освіти

Дата реєстрації
04.10.2022
Суб’єкт права законодавчої ініціативи
Бабак Сергій Віталійович
Бондаренко Олег Володимирович
Головний комітет
Комітет з питань освіти, науки та інновацій
Висновок ІЗІ
Висновок АнтикорКомітету
Висновок НАЗК

Опис законопроєкту

Законопроєкт пропонує:

– уточнити процедуру формування складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (далі – НАЗЯВО);

– встановити процедуру проведення інституційної акредитації закладів вищої освіти та постакредитаційного моніторингу тощо.

В результаті проведення антикорупційної експертизи законопроєкту, Інститут законодавчих ідей виявив у його положеннях корупціогенний фактор та інші недоліки, які необхідно усунути.

Корупціогенний фактор

1. Надмірні дискреційні повноваження

Пропонованими положеннями ч. 7-1 ст. 25 та ч. 3 ст. 25-1 Закону НАЗЯВО наділяється повноваженням проводити постакредитаційний моніторинг акредитованих ним освітніх програм та закладів вищої освіти, що отримали інституційну акредитацію. При цьому, у абз. 2 ч. 7-1 ст. 25 та абз. 3 ч. 3 ст. 25-1 Закону встановлено, що «у разі виявлення під час постакредитаційного моніторингу порушень…НАЗЯВО має право скасувати рішення про акредитацію…».

Використання мовної конструкції «має право скасувати рішення про акредитацію» замість імперативної «скасовує рішення», наділяє членів НАЗЯВО можливістю навіть при виявленні порушень не скасовувати рішення про відповідну акредитацію. Зазначений недолік може призвести до свавільних дій членів НАЗЯВО та сприяє виникненню корупційних ризиків та зловживань.

Рекомендуємо замінити мовну конструкцію «має право скасувати рішення» на «скасовує рішення».

Інші зауваження

1. Згідно з пропонованою редакцією п. 6-1 ч. 1 ст. 18 Закону до повноважень НАЗЯВО пропонується додати «визнання сертифікатів про акредитацію освітніх програм, що видані іноземними акредитаційними агентствами чи агентствами забезпечення якості вищої освіти, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України (далі – КМУ)».

Варто вказати, що необхідність затвердження НАЗЯВО рішення про акредитацію освітніх програм, що видані іноземними акредитаційними агентствами потребує додаткового обґрунтування, адже вказане призведе до дублювання цієї процедури. КМУ наразі здійснює затвердження переліку іноземних акредитаційних агентств, які видають сертифікати про акредитацію освітніх програм, що визнаються в Україні2. Зазначений перелік затверджується щороку на основі моніторингу Європейського реєстру забезпечення якості вищої освіти (EQAR).

Отже, пропонуємо залишити чинну редакцію п. 6-1 ч. 1 ст. 18 Закону.

2. Підтримуючи ідею створення при НАЗЯВО Апеляційної палати (пропонована редакція ч. 10 ст. 19 Закону), яка розглядатиме скарги на рішення НАЗЯВО щодо акредитації освітніх програм та інституційної акредитації закладів вищої освіти, не можемо підтримати ідею формування Апеляційної палати з числа членів НАЗЯВО.

Відповідно до пропонованої редакції ч. 10 ст. 19 Закону «у складі НАЗЯВО утворюється Апеляційна палата, до якої входять три члени НАЗЯВО (крім його Голови) та дві делеговані особи, що обираються строком на один рік».

Разом з тим, кількість членів Апеляційної палати не уточнюється. Отже, виходячи з пропонованої редакції ч. 10 ст. 19 Закону Апеляційна палата складатиметься з п’яти осіб, троє з яких є членами НАЗЯВО. В такому разі, членам Апеляційної палати, більшість з яких за сумісництвом будуть членами НАЗЯВО, необхідно буде розглядати скарги на прийняті рішення своїх колег. Вказане може негативно вплинути на об’єктивність прийняття рішення членами Апеляційної палати.

Отже, пропонуємо уточнити склад Апеляційної палати.

Позиції стейкхолдерів

Міністерство фінансів України та Міністерство освіти і науки України звертають увагу на необхідність доопрацювання законопроєкту3.

Аналітичний центр «ОсвітАналітика» не підтримує законопроєкт4.

Висновок

Інститут законодавчих ідей, за умови обов’язкового врахування наданих зауважень, не заперечує проти прийняття цього законопроєкту.


Цей висновок підготовлений відповідно до Методології проведення антикорупційної експертизи законопроєктів аналітичним центром “Інститут законодавчих ідей”

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-pereliku-inozemnih-akreditacijnih-agentstv-ta-agentstv-iz-t100719

https://www.kmu.gov.ua/bills/proekt-zakonu-pro-vnesennya-zmin-do-deyakikh-zakoniv-ukraini-shchodo-zabezpechennya-yakosti-vishchoi-osviti

https://zn.ua/ukr/EDUCATION/shkidlivi-propozitsiji-z-rozshirennja-povnovazhen-natsahentstva-iz-zabezpechennja-jakosti-vishchoji-osviti-.html

 

Ми у соцмережах
Завжди відкриті до
питань та пропозицій
+38 (063) 763-85-09 office@izi.institute