Аналіз законопроєктів

Висновок до законопроєкту 7557

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування місцевої та добровільної пожежної охорони

Дата реєстрації
14.07.2022
Суб’єкт права законодавчої ініціативи
Аліксійчук Олександр Васильович
Арсенюк Олег Олексійович
Головний комітет
Комітет з питань екологічної політики та природокористування
Висновок ІЗІ
Висновок АнтикорКомітету
Висновок НАЗК

Резюме

У законопроєкті пропонується:

визначити вимоги до працівників місцевої пожежної охорони та критерії долучення до членства у добровільній пожежній охороні;

визначити статус (права та обов’язки) працівників пожежно-рятувальних підрозділів місцевої пожежної охорони та членів добровільної пожежної охорони;

встановити можливість утворення підрозділів добровільної пожежної охорони громадськими організаціями;

надати додаткові соціальні гарантії учасникам добровільної пожежної охорони тощо.

В результаті проведення антикорупційної експертизи законопроєкту, Інститут законодавчих ідей не виявив у його положеннях корупціогенних факторів. Водночас, наявні інші недоліки по суті проєкту, які необхідно виправити.

Зауваження

1. Юридична невизначеність

1.1. Пропонована редакція абз. 2 ч. 1 ст. 62 Кодексу цивільного захисту України (далі – Кодекс) встановлює, що «працівниками пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої пожежної охорони можуть бути громадяни України, що досягли 18 років, мають повну цивільну дієздатність…пройшли відповідну підготовку».

Разом з тим, законопроєкт не визначає, що мається на увазі під «відповідною підготовкою» та не встановлює критеріїв такої підготовки, що наділяє відповідальних осіб за комплектацію пожежно-рятувальних підрозділів правом на власний розсуд визначати критерії «відповідної підготовки».

Отже, пропонуємо чітко визначити критерії для осіб, що претендують на посаду працівників пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої пожежної охорони, які можна було би встановити як «відповідна підготовка».

1.2. Аналогічне зауваження стосується пропонованого абз. 2 ч. 2 ст. 63 Кодексу, згідно з яким «членами добровільної пожежної охорони можуть бути громадяни України…мають повну цивільну дієздатність…пройшли відповідну підготовку».

При цьому, поняття «відповідна підготовка» для кандидатів на членство у добровільній пожежній охороні не визначене.

Варто вказати, що пропонована ч. 8 ст. 63 Кодексу визначає порядок підготовки членів добровільної пожежної охорони. Однак ця частина не встановлює порядку підготовки для для кандидатів на членство у добровільній пожежній охороні.

Отже, пропонуємо визначити поняття або критерії для осіб, що претендують на членство у добровільній пожежній охороні, які можна було би встановити як «відповідна підготовка».

2. Прогалина

Пропонована редакція ч. 1 ст. 63 Кодексу встановлює, що «для здійснення заходів із запобігання виникненню пожеж, їх гасіння, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання, а також громадські організації можуть утворювати пожежнорятувальні підрозділи для забезпечення добровільної пожежної охорони».

Разом з тим, законопроєкт не містить загальних вимог до порядку утворення пожежнорятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони та не містить норм які б покладали повноваження щодо розробки відповідного порядку на компетентний орган.

Варто вказати, що пропонований абз. 2 ч. 3 ст. 63 Кодексу містить норму, яка уповноважує Кабінет Міністрів України (далі – КМУ) на розробку порядку функціонування добровільної пожежної охорони.

Враховуючи вказане вище, пропонуємо:

або у законопроєкті визначити загальні засади порядку утворення пожежнорятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони,

або уповноважити КМУ, за аналогією пропонованої абз. 2 ч. 3 ст. 63 Кодексу норми, на розробку порядку утворення пожежнорятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони.

3. Юридична колізія

Пропонована редакція абз. 2 ч. 3 ст. 63 Кодексу встановлює, що «порядок функціонування добровільної пожежної охорони визначається КМУ».

Однак вказана норма не узгоджується з абз. 4 цієї ж частини, згідно з якою «порядок обліку членів добровільної пожежної охорони та їх залучення до гасіння пожеж, проведення аварійнорятувальних та інших невідкладних робіт установлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері цивільного захисту (Державна служба України з надзвичайних ситуацій)».

Отже, пропонуємо усунути неузгодженості між абз. 2 ч. 3 ст. 63 та абз. 4 ч. 3 ст. 63 Кодексу та встановити один орган, який буде відповідальний за розробку порядку функціонування добровільної пожежної охорони.

Позиція державних стейкхолдерів2

Державна служба України з надзвичайних ситуацій та Міністерство освіти і науки України не мають зауважень до законопроєкту.

Міністерство розвитку громад та територій України, Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство соціальної політики України, Міністерство фінансів України та Міністерство економіки України підтримують законопроєкт за умови врахування наданих ними зауважень та правок.

Висновок

Інститут законодавчих ідей, за умови врахування наданих зауважень, не заперечує проти прийняття цього законопроєкту.


Цей висновок підготовлений відповідно до Методології проведення антикорупційної експертизи законопроєктів аналітичним центром “Інститут законодавчих ідей”

https://www.kmu.gov.ua/bills/proekt-zakonu-pro-vnesennya-zmin-do-deyakikh-zakonodavchikh-aktiv-ukraini-shchodo-funktsionuvannya-mistsevoi-ta-dobrovilnoi-pozhezhnoi-okhoroni-2

 

Ми у соцмережах
Завжди відкриті до
питань та пропозицій
+38 (063) 763-85-09 office@izi.institute