Аналіз законопроєктів

Висновок до законопроєкту 7420

Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань виконання Глави 5 Розділу ІV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

Дата реєстрації
31.05.2022
Суб’єкт права законодавчої ініціативи
Шмигаль Денис Анатолійович Кабінет Міністрів України
Головний комітет
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики
Висновок ІЗІ
Висновок АнтикорКомітету
Висновок НАЗК

Резюме

Законопроєктом пропонується внести зміни до Митного кодексу України (далі – МК України). Законопроєкт комплексний і передбачає імплементацію глави 5 розділу IV Угоди про асоціацію. Ключові зміни стосуються надання статусу авторизованого економічного оператора (далі – АЕО), спільного транзиту, надання спрощень (особливо в частині надання гарантій), а також адміністрування процесів з боку Державної митної служби (далі – ДМС). Проєкт містить декілька зауважень, які необхідно виправити при підготовці законопроєкту до другого читання.

Аналіз запропонованих змін та зауваження до них.

1. Щодо надання статусу АЕО. ДМС відповідає за надання, відмову у наданні, зупинення (поновлення), внесення змін, скасування або анулювання статусу АЕО. Встановлено порядок моніторингу відповідності критеріям для надання статусу АЕО та надання спрощень.

2. Розширено перелік спрощень, на які може претендувати особа зі статусом АЕО. Доповнено наступними – загальна гарантія, загальна гарантія із зменшенням розміру забезпечення базової суми на 50 відсотків; загальна гарантія із зменшенням розміру забезпечення базової суми на 70 відсотків; звільнення від гарантії. Для надання спрощення підприємство подає заяву + анкету самооцінки до ДМС. Встановлено порядок подання та розгляду такої заяви, права та обов’язки сторін розгляду на рівні МК України.

2.1. Одразу відзначимо, що строки попереднього розгляду та розгляду заяви є суттєвими. З урахуванням можливості їх подовження – розгляд може тривати 150 днів і більше. Вважаємо це таким, що ускладнює процес отримання необхідного рішення. Пропонуємо розглянути можливість скорочення строків розгляду заяв.

2.2. Окремо зазначимо про те, що ДМС отримує доступ до широкого переліку документації підприємства. Попри те, що такий крок є необхідним, рекомендуємо встановити належний контроль за недопущенням витоку отриманої інформації.

3. Встановлено вимоги до рішень митних органів, їх форму (електронна та паперова) види (детальний перелік), строк прийняття та надсилання суб’єктам, внесення змін до рішення, його перегляд, зупинення, скасування та анулювання, а також строк набрання чинності рішенням. Визначено, у яких випадках який конкретно митний орган має приймати рішення. Все це деталізовано на рівні МК України (кожній дії щодо рішення встановлена окрема стаття на рівні кодексу).

Цікавим є новий механізм, що має назву «Стаття 19-9. Право бути почутим». Можливість надати заперечення у випадку, якщо митний орган вже готується прийняти негативне рішення і повідомляє про це суб’єкта.

Одразу потрібно побачити, яким чином він буде працювати на практиці. Втім механізм заслуговує на увагу.

4. Замість «попереднього рішення» встановлено «рішення щодо зобов’язуючої інформації» (далі – рішення). Це рішення щодо класифікації товарів або країни походження товарів. Рішення дійсне протягом 3 років. Якщо це необхідно, проводиться дослідження проб та зразків товарів для прийняття рішення.

5. Оновлено адміністративний порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності митних органів – підвідомчість, хто і як подає скаргу, строк подання, права осіб, що її подають, розгляд скарги та вплив на зупинення виконання рішень митних органів.

6. Гарантія змінюється на «забезпечення сплати митних платежів». Відповідний розділ X МК України зазнав істотних змін. Встановлено розмір забезпечення та способи забезпечення сплати митних платежів.

Натомість гарантія вживається виключно в контексті спрощень. Визначено її види та порядок функціонування нової електронної системи управління гарантіями. Встановлено критерії для отримання спрощення «загальна фінансова гарантія».

Окрема стаття стосується грошової застави. Встановлена нова процедура кінцевого використання – окремі іноземні товари можуть бути випущені у вільний обіг на митній території України за зниженими ставками ввізного мита, встановленими Митним тарифом України. Деталізовано порядок її використання та строки дії окремими статтями МК України. Потім кошти виплачуються через механізм гарантій.

7. Зміни щодо загальної декларації прибуття – уточнено загальні положення, деталізовані строки її подання в залежності від виду транспорту. Також змінено порядок тимчасового зберігання товарів під митним контролем.

8. Нова редакція статей щодо митних спрощень – процедура випуску за місцезнаходженням; спрощена митна декларація.

9. Законопроєкт містить багато змін по всьому тексту МК України (до прикладу, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про довірчі послуги», у зв’язку з необхідністю узгодження з умовами Конвенції про процедуру спільного транзиту)

Висновок

Інститут законодавчих ідей не заперечує проти прийняття законопроєкту.

 

Ми у соцмережах
Завжди відкриті до
питань та пропозицій
+38 (063) 763-85-09 office@izi.institute