Аналіз законопроєктів

Висновок до законопроєкту 7469

Про внесення змін до Розділу XIII Прикінцевих положень Закону України “Про запобігання корупції” щодо можливості сумісництва під час воєнного стану у вигляді проходження військової служби у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, участі у складі добровольчих формувань територіальних громад

Дата реєстрації
15.06.2022
Суб’єкт права законодавчої ініціативи
Брагар Євгеній Вадимович
Вацак Геннадій Анатолійович
Головний комітет
Комітет з питань антикорупційної політики
Висновок ІЗІ
Висновок АнтикорКомітету
Висновок НАЗК

Опис законопроєкту

Законопроєктом пропонується на період воєнного стану не вважати порушенням обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності:

– проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України, інших військових формуваннях;

– проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період у Збройних Силах України, інших військових формуваннях;

– входження до складу добровольчого формування територіальної громади (зокрема, з укладанням контракту добровольця територіальної оборони).

Аналіз чинних норм

Правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень визначені Законом України “Про запобігання корупції” (далі – Закон).

Пункт 1 частини 1 статті 3 Закону визначає осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на яких поширюється дія Закону.

Відповідно до частини 1 статті 25 Закону особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування забороняється займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

Аналіз запропонованих змін

При розгляді законопроєкту потрібно враховувати наступне.

Згідно із статтею 102-1 Кодексу законів про працю України (далі – Кодекс) сумісництвом вважається виконання працівником, крім основної, іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві, в установі, організації або у роботодавця – фізичної особи.

Суміщення – це виконання працівником роботи на тому ж підприємстві, в установі, організації поряд із своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи (частина 1 статті 105 Кодексу).

Чинним законодавством України не передбачено проходження військової служби на підставі суміщення та сумісництва для військовослужбовців. До того ж, правова природа військової служби не тотожна здійсненню працівниками трудових функцій на підставі трудового договору. Очевидно, що військова служба не є і підприємницькою діяльністю. Крім цього, військову службу не можна віднести і до іншої оплачуваної діяльності, якою є будь-яка діяльність, що не містить ознак підприємницької та полягає у виконанні робіт та/або наданні послуг, які оплачуються або можуть бути оплачені у майбутньому1.

Військова служба – це державна служба особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності, пов’язаній із обороною України, її незалежності та територіальної цілісності (стаття 2 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”).

Відповідно до частини 2 статті 39 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” громадяни України, призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, користуються гарантіями, передбаченими, зокрема, частиною 3 статті 119 Кодексу – за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи і посада на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб – підприємців, у яких вони працювали на час призову. Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”.

На членів добровольчих формувань територіальних громад, які беруть участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, поширюються гарантії соціального захисту, передбачені Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (частина 2 статті 24 Закону України “Про основи національного спротиву”).

Згідно із пунктом 3 Контракту добровольця територіальної оборони (Наказ Міністерства оборони України “Про затвердження форми контракту добровольця територіальної оборони та посвідчення добровольця територіальної оборони” № 84 від 7 березня 2022 року) “на Добровольця, який уклав цей Контракт, поширюються гарантії соціального і правового захисту, передбачені Законом України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” та ст. 119 Кодексу законів про працю України”.

Отже, виходячи із вищезазначеного, проходження особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування військової служби у Збройних Силах України не є порушенням обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, встановленими статтею 25 Закону.

Висновок

Інститут законодавчих ідей не підтримує законопроєкт.

Позиції державних стейкхолдерів2

1. Міністерство фінансів України зауважень до проєкту не має.

2. Міністерство оборони України та Державна прикордонна служба України не підтримують законопроєкт.

3. НАЗК вважає, що проходження особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування військової служби у Збройних Силах України не є порушенням обмеження щодо сумісництва3.


https://wiki.nazk.gov.ua/category/konflikt-interesiv/9-obmezhennya-shhodo-sumisnytstva-ta-sumishhennya-z-inshymy-vydamy-diyalnosti/

https://www.kmu.gov.ua/bills/proekt-zakonu-pro-vnesennya-zmin-do-rozdilu-xiii-prikintsevikh-polozhen-zakonu-ukraini-pro-zapobigannya-koruptsii-shchodo-mozhlivosti-sumisnitstva-pid-chas-voennogo-stanu-u-viglyadi-pro

https://nazk.gov.ua/uk/documents/roz-yasnennya-6-vid-14-03-2022-shhodo-zastosuvannya-okremyh-polozhen-zakonu-ukrayiny-pro-zapobigannya-koruptsiyi-stosovno-dotrymannya-obmezhen-shhodo-zapobigannya-koruptsiyi-pid-chas-uchasti-u-oboroni/

 

Ми у соцмережах
Завжди відкриті до
питань та пропозицій
+38 (063) 763-85-09 office@izi.institute