Аналіз законопроєктів

Висновок до законопроєкту 8051

Про внесення змін до Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України” щодо державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників”

Дата реєстрації
19.09.2022
Суб’єкт права законодавчої ініціативи
Бондаренко Олег Володимирович
Бунін Сергій Валерійович
Головний комітет
Комітет з питань аграрної та земельної політики
Висновок ІЗІ
Висновок АнтикорКомітету
Висновок НАЗК

Опис законопроєкту

Законопроєктом пропонується розширити напрями державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників, передбачивши, зокрема, надання:

– кредитної субсидії за кредитами, залученими для: 1) будівництва та реконструкції складських об’єктів сільськогосподарського призначення; 2) здійснення витрат, пов’язаних з переробкою відходів агропромислового виробництва, їх утилізацією, очищенням стічних вод та викидів в атмосферу; 3) будівництва об’єктів з очищення стічних вод та викидів в атмосферу, зберігання, переробки та утилізації відходів виробництва сільськогосподарської продукції;

– дотації: 1) на часткову оплату будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів для утримання сільськогосподарських тварин та птиці, рибницьких господарств, пасік, доїльних залів, об’єктів з переробки та зберігання сільськогосподарської продукції та/або побічних продуктів тваринного походження; 2) виробникам аквакультури на одиницю виробленої продукції або площу водного об’єкта;

– часткової компенсації виробникам плодів, ягід, винограду, хмелю та овочів витрат на: 1) придбання (вирощування) садивного матеріалу та насіння; 2) будівництво систем краплинного зрошення; 3) реконструкції холодильників для зберігання; 4) придбання ліній товарної обробки та передреалізаційної доробки; 5) будівництво лабораторних комплексів для виробництва безвірусного садивного матеріалу; 6) будівництво та реконструкцію споруд для вирощування плодів, ягід, садивного матеріалу, столового винограду та овочів у закритому ґрунті тощо.

Зауваження

1. Законопроєктом пропонується сільськогосподарським товаровиробникам за надавати дотацію на часткову оплату:

– придбання садивного матеріалу;

– проведення робіт та придбання матеріалів для спорудження шпалер і встановлення систем краплинного зрошення;

– нового будівництва холодильників для зберігання плодів, ягід, столових сортів винограду, хмелю та овочів власного виробництва, цехів первинної переробки винограду, плодів, ягід та овочів власного виробництва, об’єктів із заморожування плодово-ягідної продукції;

– нового будівництва та реконструкції споруд для вирощування плодів, ягід, садивного матеріалу, столового винограду та овочів у закритому ґрунті;

– придбання ліній товарної обробки плодів, ягід та овочів, автоматизованих ліній з висушування плодів, ягід та хмелю власного виробництва, ліній з переробки власно вирощених плодів, ягід, овочів та технічних сортів винограду на соки, пюре, виноматеріали;

– будівництва нових та/або реконструкції, модернізації, капітального ремонту існуючих внутрішньогосподарських меліоративних систем, придбання матеріалів, технічних засобів та обладнання для них (для зрошення дощуванням та/або краплинного зрошення).

При цьому, крім будівництва холодильників та будівництва/реконструкції споруд для вирощування (не більше 50% вартості відповідних матеріалів, обладнання, робіт та послуг), розмір дотації законопроєктом не встановлено, що порушує принцип правової визначеності, який є одним із елементів конституційного принципу верховенства права2.

2. Реалізація запропонованих законопроєктом заходів державної підтримки агросектору вимагатиме збільшення видатків з Державного бюджету України. Але всупереч частині 1 статті 27 Бюджетного кодексу України та частині 3 статті 91 Регламенту Верховної Ради України суб’єкт права законодавчої ініціативи не додав фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки) до законопроекту, прийняття якого призведе до зміни показників бюджету. В законопроекті передбачено, що у разі його прийняття як закону, останній набиратиме чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Таке положення не відповідає вимогам частини 3 статті 27 Бюджетного кодексу України, згідно якої закони України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються:

– не пізніше 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку планового бюджетного періоду;

– після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим.

Отже, у разі прийняття законопроекту Верховною Радою України, його підписання Президентом України та офіційного оприлюднення до 15 липня 2023 року, він зможе набрати чинність не раніше 1 січня 2024 року.

Позиції державних стейкхолдерів3

1. Міністерство фінансів України не підтримує законопроєкт.

2. Міністерство аграрної політики та продовольства України підтримує законопроєкт.


Цей висновок підготовлений відповідно до Методології проведення антикорупційної експертизи законопроєктів аналітичним центром “Інститут законодавчих ідей”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-18#Text

https://www.kmu.gov.ua/bills/proekt-zakonu-pro-vnesennya-zmin-do-zakonu-ukraini-pro-derzhavnu-pidtrimku-silskogo-gospodarstva-ukraini-shchodo-derzhavnoi-pidtrimki-silskogospodarskikh-tovarovirobnikiv

 

Ми у соцмережах
Завжди відкриті до
питань та пропозицій
+38 (063) 763-85-09 office@izi.institute