Аналіз законопроєктів

Висновок до законопроєкту 5253

Про внесення змін до Закону України "Про політичні партії в Україні" щодо удосконалення порядку зупинення та припинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії

Дата реєстрації
17.03.2021
Суб’єкт права законодавчої ініціативи
Арахамія Давид Георгійович
Батенко Тарас Іванович
Головний комітет
Комітет з питань правової політики
Висновок ІЗІ
Висновок АнтикорКомітету
Висновок НАЗК

Опис законопроєкту

Законопроєкт передбачає внесення змін до Закону України «Про політичні партії в Україні» (далі – Закон). Пропонується встановити, що Національне агентство із запобігання корупції (далі – НАЗК) під час перевірки звітів політичних партій не уповноважене надавати правову оцінку якості робіт чи послуг, що надавались політичній партії, їх доцільності для діяльності політичної партії, а також встановлювати фіктивність правочинів і господарських операцій за участю політичної партії, самостійно встановлювати відповідність ринкової вартості наданих послуг.

Крім цього, встановлюється новий порядок та підстави припинення державного фінансування політичних партій, їм дозволяється розміщувати кошти (у т. ч. отриманих в якості державного фінансування) на депозитному рахунку у банку з метою отримання пасивного доходу у вигляді відсотків.

Корупціогенний  фактор

1. Прогалина

1.1. Авторами законопроєкту пропонується додати до статті 14 Закону наступний абзац:

«Кошти політичної партії, в тому числі кошти державного фінансування статутної діяльності політичних партій, можуть розміщуватись на депозитному рахунку у банку з метою отримання пасивного доходу у вигляді відсотків».

Водночас пропонується змінити пункт 6 частини 1 статті 17-8 Закону та встановити, що:

«Підставами для припинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії є:

6) відсутність будь-яких витрат за рахунок коштів, отриманих на фінансування статутної діяльності політичної партії, протягом одного календарного року (365/366 календарних днів) з дня, коли такі кошти вперше були зараховані на окремий рахунок політичної партії в установі банку».

Варто зазначити, що в чинній редакції Закону підставою для припинення державного фінансування політичної партії є невикористання коштів, отриманих на фінансування статутної діяльності політичної партії.

Таким чином, запропонованими змінами до Закону фактично дозволяється політичним партіям отримувати прибуток (відсотки) за рахунок коштів отриманих від державного бюджету. Отримані таким чином кошти, політичні партії зможуть використовувати на власний розсуд, у тому числі на фінансування їх участі у виборах народних депутатів України, виборах Президента України, місцевих виборах або на цілі, не пов’язані із здійсненням їх статутної діяльності (що заборонено Законом!).

Вказане вище є можливим, оскільки: по-перше, пасивний прибуток не буде вважатися коштами виділеними із державного бюджету; по-друге, витрати, які закріплені в пункті 6 частини 1 статті 17-8 Закону можуть складати мінімальну суму, наприклад, одну копійку (відсутні будь-які обмеження на мінімальні витрати).

Крім того, не зрозуміло чи буде вважатися розміщення на депозитних рахунках використання коштів отриманих з державного бюджету їх використанням та чи підлягатимуть такі такі кошти поверненню у разі їх невикористання у розумінні статті 17-6 Закону.

Отже, у випадку прийняття запропонованої редакції закону виникає юридична прогалина, що полягає у наступному: можливість не витрачати кошти державного бюджету наданих на фінансування статутної діяльності та отримувати із зазначених коштів прибуток, який не буде вважатися державним фінансуванням.

Задля забезпечення цілей Закону та усунення вказаної прогалини пропонуємо передбачити в законопроєкті наступне: 1. Встановити заборону на використання прибутку отриманого від розміщення коштів отриманих в якості державного фінансування статутної діяльності політичних партій на фінансування діяльності політичних партій пов’язану з їхньою участю у виборах народних депутатів України, виборах Президента України і місцевих виборах. 2. Встановити, що кошти отримані в якості державного фінансування не вважаються використаними та підлягають поверненню в державний бюджет (в розумінні статті 17-6 Закону) у разі їх розміщення на депозитних рахунках.

Додатково зазначимо, що видається сумнівною ідея щодо можливості політичним партіям розміщувати кошти отримані від державного бюджету на фінансування статутної діяльності на депозитному рахунку в банку з метою отримати пасивний прибуток. Оскільки, сама суть державного фінансування полягає у тому, щоб політична партія розвивала партійні осередки, наймала фахівців, проводила суспільно важливі акції тощо, а не отримувала прибуток.

Інші зауваження

1. Автори законопроєкту пропонують додати до статті 17 Закону абзац наступного змісту:

«Під час перевірки звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру Національне агентство з питань запобігання корупції не уповноважене надавати правову оцінку якості робіт чи послуг, що надавались політичній партії, їх доцільності для діяльності політичної партії, а також встановлювати фіктивність правочинів і господарських операцій за участю політичної партії, самостійно встановлювати відповідність ринкової вартості наданих послуг».

Вказаним положенням фактично передбачається, що НАЗК буде проводити формальну, бухгалтерську перевірку звітів політичних партій і у разі виявлення значних порушень, що стосуються законності використання бюджетних не зможе оперативного зреагувати. Фактично використання коштів державного бюджету надані політичним партіям залишаються без належного контролю.

Це стає можливим оскільки механізм звернення НАЗК до правоохоронних органів та судів у разі виявлення значних порушень фактично не працює. Так, у 2019 році НАЗК склало та передало до суду майже 1200 справ про порушення фінансування політичних партій. Суди ухвалили рішення про закриття справ майже у 80% розглянутих випадків2. Тому, на практиці, у разі прийняття вказаної редакції Закону буде майже неможливо оперативно зреагувати на порушення з боку політичних партій та вчасно зупинити їх фінансування з порушенням встановлених правил

Проте, виникає також інша проблема – захист від свавільних рішень НАЗК. В чинній редакції Закону Національне агентство в праві зупинити державне фінансування політичної партії до виправлення виявлених порушень. Згідно із статтею 17-7 Закону відновлення фінансування розпочинається з початку кварталу, наступного за кварталом, в якому прийнято рішення про відновлення державного фінансування статутної діяльності політичної партії. А кошти не отримані політичною партією внаслідок зупинення державного фінансування її статутної діяльності, відшкодуванню або поверненню політичній партії не підлягають. Таким чином, політична партія може не отримувати державне фінансування протягом довгого періоду часу.

Отже, пропонуємо передбачити законопроєктом такий механізм зупинення фінансування, який дозволить усунути обидва вказаних вище недоліки. Наприклад, зупинення фінансування виключно за рішенням суду (проте, передбачити розгляд таких справ у максимально короткі строки).

2. Порівняльна таблиця до законопроекту не містить усіх передбачених у Проекті Закону змін. До неї не було включено пункт 5 частини 1 розділу I законопроєкту наступного змісту:

Розділ VI Закону України “Про політичні партії в Україні” доповнити новим пунктом 6 такого змісту: “Установити, що тимчасово, на час здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України, не вважається внеском на підтримку політичної партії надання народним депутатом України, депутатом місцевої ради, сільським, селищним, міським головою, членом відповідної політичної партії безоплатно чи на пільгових умовах (за ціною, нижчою за ринкову вартість ідентичних або подібних робіт, товарів та послуг на відповідному ринку) товарів, робіт та послуг, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України відповідно до абзацу першого пункту 3-1 Розділу Х Закону України «Про публічні закупівлі»”.

Позиції стейкхолдерів

1. Національне агентство висловилось проти вказаного законопроєкту, вважаючи його реакцією на порушення виявлені у звітах низки політичних партій та призупинення їх фінансування у 2020-2021 роках. НАЗК зазначає, що у разі прийняття цього законопроєкту партії зможуть безкарно проводити фіктивні фінансові операції з коштами платників податків3.


Цей висновок підготовлений відповідно до Методології проведення антикорупційної експертизи законопроєктів аналітичним центром “Інститут законодавчих ідей”

https://www.chesno.org/post/4024/

https://nazk.gov.ua/uk/novyny/verhovna-rada-hoche-pozbavyty-nazk-prava-vyyavlyaty-fiktyvni-vytraty-politychnyh-partij/

 

Ми у соцмережах
Завжди відкриті до
питань та пропозицій
+38 (063) 763-85-09 office@izi.institute