Аналіз законопроєктів

Висновок до законопроєкту 2805-д

Про внесення змін до Закону України “Про аграрні розписки” та деяких інших законодавчих актів України щодо функціонування та обігу аграрних розписок

Дата реєстрації
19.11.2020
Суб’єкт права законодавчої ініціативи
Абрамович Ігор Олександрович
Аллахвердієва Ірина Валеріївна
Головний комітет
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики
Висновок ІЗІ
Висновок АнтикорКомітету
Висновок НАЗК

Опис законопроекту

Законопроєктом пропонується:

– визначити правову природу аграрної розписки як неемісійного цінного паперу;

– розширити коло суб’єктів, які мають право видавати аграрні розписки;

– уточнити правове регулювання аграрних розписок;

– надати можливість вчинення операцій щодо аграрних розписок з використанням електронного підпису учасників правовідносин;

– спростити порядок видачі, обігу та припинення аграрних розписок з можливістю їх передачі в депозитарній системі України;

– підвищити оборотоздатність аграрних розписок через механізми ринку капіталу, зокрема, регульовані ринки;

– розширити можливі варіанти застави за аграрною розпискою, в тому числі передбачивши можливість і правила застави живих тварин та продуктів тваринного походження, продуктів їх первинної переробки і тим самим створивши умови для залучення ресурсів у тваринницькі господарства;

– створити правові умови видачі багаторічних аграрних розписок, виконання за якими відбуватиметься частинами;

– посилити гарантії прав кредиторів на випадок примусового виконання.

В результаті проведення антикорупційної експертизи законопроєкту Інститут законодавчих ідей виявив в його положеннях корупціогенний фактор та зауваження по суті.

Резюме

Надмірні дискреційні повноваження

Мінагрополітики може довільно на власний розсуд визначати адміністратора Реєстру аграрних розписок.

Повний аналіз

Надмірні дискреційні повноваження

Відповідно до частини 2 статті 10 законопроєкту Мінагрополітики визначає адміністратора Реєстру аграрних розписок, яким може бути юридична особа державної форми власності, уповноважує його здійснювати заходи із створення та супроводження програмного забезпечення Реєстру аграрних розписок та відповідати за технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних, що містяться в Реєстрі аграрних розписок.

При цьому, законопроєктом не встановлено:

– порядок визначення адміністратора Реєстру аграрних розписок;

– кваліфікаційні вимоги до адміністратора Реєстру аграрних розписок.

Відсутність чіткої процедури створює непрозорий механізм визначення адміністратора Реєстру аграрних розписок. Як наслідок, Мінагрополітики матиме змогу упереджено та суб’єктивно визначати адміністратора Реєстру аграрних розписок. Це створює підстави для корупційних ризиків та зловживань під час реалізації відповідних повноважень.

Крім цього, вважаємо, що виконання функцій адміністратора Реєстру аграрних розписок більш притаманне юридичним особм державної форми власності, а передбаченням слів “може бути” держава зі свого боку надає можливість для виконання таких функцій і приватним компаніям.

Для усунення корупційного ризику, в законопроєкті потрібно встановити порядок визначення та чіткі вимоги до адміністратора Реєстру аграрних розписок.

Інші зауваження

1.Частиною 7 статті 2 законопроєкту передбачено, що боржник, кредитор або інша особа, яка несе солідарну відповідальність за аграрною розпискою, має право на отримання виписки з Реєстру аграрних розписок.

Проте, у законопроєкті чітко не визначено, які саме “інші особи” можуть нести солідарну відповідальність, що суперечить принципу правової визначеності, який є одним із елементів конституційного принципу верховенства права (Рішення Конституційного Суду України № 1-р/2018 від 27 лютого 2018 року).

2. Згідно із частиною 1 статті 8 законопроєкту кредитор має право самостійно або із залученням третіх осіб здійснювати моніторинг предмету застави за аграрною розпискою. Моніторинг може здійснюватися протягом всього строку дії застави, якщо інше не встановлено за домовленістю між боржником та кредитором.

Крім того, частиною п’ятою цієї ж статті передбачається, що у разі виявлення під час моніторингу порушень боржником технологічних процесів вирощування/збирання/виробництва/утримання предмета застави за аграрною розпискою, які ставлять під загрозу отримання майбутньої сільськогосподарської продукції у звичайному обсязі, кредитор має право скласти акт про порушення технології вирощування/збирання/виробництва/утримання предмета застави та вимагати від боржника усунути таке порушення у визначений у такому акті строк. Якщо вимоги, викладені в акті про порушення технології вирощування/збирання/виробництва/утримання предмета застави або його якості, не будуть усунуті боржником самостійно протягом зазначеного в акті строку, кредитор має право за аграрною розпискою з метою порятунку предмета застави самостійно або із залученням третіх осіб завершити вирощування/збирання/виробництво/утримання предмета застави, з дотриманням відповідних технологічних процесів.

Але законопроєктом не встановлено порядок залучення таких “третіх осіб”, хоча такий моніторинг має ознаки свого роду “контрольної перевірки виробничих процесів”. Довільне залучення “третіх осіб”, наприклад, може сприяти втраті малими фермерськими господарствами контролю над їх урожаєм та порушенню їх законних прав.

3. Відповідно до частини 6 статті 8 законопроєкту у разі незгоди з вимогами, викладеними в акті про порушення технології виробництва (переробки) та/або якості предмета застави, боржник має право звернутися до організації, визначеної за домовленістю між боржником та кредитором, для вирішення зазначених спорів.

Однак, законопроєктом не встановлено вимоги до такої організації.

4. Законопроєктом застосовуються визначення того чи іншого строку (частина 4 статті 2, частина 3 статті 7, частина 4 статті 14, частина 7 статті 14), зокрема, у вигляді “протягом п’яти робочих днів”, “протягом 5 робочих днів”, “протягом семи робочих днів”, “протягом 3 днів”, “протягом семи днів”.

Враховуючи вимоги нормопроектувальної техніки, пропонуємо визначити єдиний підхід до встановлення часових меж, що буде сприяти прозорості та єдності термінології.

Позиції державних стейкхолдерів2

1. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Міністерство аграрної політики та продовольства України підтримують законопроєкт за умови його доопрацювання.

2. Міністерство фінансів України підтримує законопроєкт.

3. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України закликає прийняти законопроєкт3.

4. Національний депозитарій України підтримує законопроєкт4.

Позиції недержавних стейкхолдерів

1. Експерти компаній-членів Американської торговельної палати в України підтримують законопроєкт5.

2. Нотаріальна палата України вважає, що проєкт потребує відхилення або ґрунтовного доопрацювання6.

3. Експерти Європейської бізнес асоціації підтримують законопроєкт7.

4. Український клуб аграрного бізнесу підтримує закнопроєкт8.

5. Українська Аграрна Конфедерація підтримує законопроєкт9.


Цей висновок підготовлений відповідно до Методології проведення антикорупційної експертизи законопроєктів аналітичним центром “Інститут законодавчих ідей”

https://www.kmu.gov.ua/bills/proekt-zakonu-pro-vnesennya-zmin-do-zakonu-ukraini-pro-agrarni-rozpiski-ta-deyakikh-inshikh-zakonodavchikh-aktiv-ukraini-shchodo-funktsionuvannya-ta-obigu-agrarnikh-rozpisok

https://www.nssmc.gov.ua/nktspfr-zaklykaie-verkhovnu-radu-ukrainy-pryiniaty-zakonoproiekt-2805-d-shchodo-funktsionuvannia-ta-obihu-ahrarnykh-rozpysok/

https://www.csd.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=11966%3A-2805-&catid=51%3Ahot-news&Itemid=18&lang=ua

https://chamber.ua/ua/news/ahrosektor-zaklykaie-parlament-ukhvalyty-zakonoproekt-2805-d-shchodo-modernizatsii-ahrarnykh-rozpysok-u-pershomu-chytanni/

https://npu.ua/news/agrarni-stop2805d/

https://eba.com.ua/tsinnyj-aktyv-yak-proponuyut-vdoskonalyty-zastosuvannya-agrarnoyi-rozpysky/

https://ucab.ua/ua/pres_sluzhba/novosti/ukab_pidtrimue_vdoskonalennya_zakonodavstva_pro_agrarni_rozpiski

http://agroconf.org/content/agrovirobniki-chekayut-na-novi-mozhlivosti-finansuvannya-za-agrarnimi-rozpiskami-iz

 

Ми у соцмережах
Завжди відкриті до
питань та пропозицій
+38 (063) 763-85-09 office@izi.institute