Аналіз законопроєктів

Висновок до законопроєкту 7353

Про виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану спричиненими військовою агресією проти України пораненням або загибеллю під час проходження публічної служби, виконання обов’язків на об’єктах критичної інфраструктури та здійснення професійної журналістської діяльності

Дата реєстрації
05.05.2022
Суб’єкт права законодавчої ініціативи
Бакумов Олександр Сергійович
Батенко Тарас Іванович
Головний комітет
Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів
Висновок ІЗІ
Висновок АнтикорКомітету
Висновок НАЗК

Резюме

Законопроєктом пропонується встановити для окремих категорій громадян грошову допомогу у випадку інвалідності та смерті внаслідок війни.

В результаті проведення аналізу законопроєкту Інститут законодавчих ідей виявив в його положеннях низку корупціогенних факторів та зауважень по суті.

1. Не визначено правовий статус суб’єкта владних повноважень, який прийматиме рішення про призначення грошової допомоги.

2. Відсутність належним чином визначеної процедури призначення грошової допомоги створює підстави для порушення прав заявників.

Аналіз запропонованих змін

1. Законопроєктом запроваджується виплата одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану пораненням або смертю у зв’язку з військовою агресією проти України у період дії воєнного стану:

– особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,

– працівникам об’єктів критичної інфраструктури;

– журналістам;

– членам сімей вищезазначених осіб.

Фактично законопроєкт не має самостійного предмета регулювання. Правовідносини, що стосуються вищезазначених категорій осіб регулюються  окремими законами.

Правовий статус державних службовців, народних депутатів України та посадових осіб місцевого самоврядування встановлено законами України “Про державну службу”, “Про статус народного депутата України” та “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

Статтею 18 Закону України “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів” передбачено виплату одноразової грошової допомоги у разі поранення або загибелі під час виконання журналістом професійних обов’язків.

Правові та організаційні засади створення та функціонування національної системи захисту критичної інфраструктури визначені Законом України “Про критичну інфраструктуру”.

Тому, доцільність запровадження проєктом грошової допомоги саме шляхом прийняття окремого закону викликає сумнів.

Вирішення питання законодавчого посилення соціального захисту згаданих категорій осіб можливе за допомогою внесення відповідних змін до вищезазначених законів.

 

При розгляді законопроєкту необхідно враховувати, що статтею 3 Закону України “Про запобігання корупції” до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зокрема, віднесено військових посадових осіб Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формувань.

Водночас, статтями 16 – 16-4 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” вже передбачена одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців.

У зв’язку з цим, законопроєкт потребує узгодження із Законом України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” з метою уточнення переліку отримувачів одноразової грошової допомоги, передбаченої проєктом.

2. Одноразова грошова допомога призначається в разі:

– встановлення інвалідності – 200000/500000/800000 гривень залежно від групи інвалідності;

– втрати працездатності без встановлення інвалідності – 100000 гривень;

– смерті – 1000000 гривень.

3. Згідно із частиною 2 статті 4 законопроєкту до членів сімей загиблих (померлих) працівників належать:

– батьки;

– один із подружжя;

– діти;

– утриманці загиблого (померлого), яким у зв’язку з цим виплачується пенсія.

У зв’язку із зазначеним, потрібно мати на увазі, що згідно із статтями 10 та 10-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” до членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України належать:

– батьки;

– один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;

– діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;

– діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

– діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти;

– утриманці загиблого (померлого), яким у зв’язку з цим виплачується пенсія.

4. Джерелом для виплати допомоги є резервний фонд Державного бюджету, який формується за рахунок коштів:

– Державного бюджету України;

– програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ.

Корупціогенні фактори

Прогалина

1. Законопроєктом не визначено правовий статус суб’єкта владних повноважень, який прийматиме рішення про призначення грошової допомоги.

Згідно із частиною 3 статті 5 законопроєкту рішення про призначення та виплату одноразової грошової допомоги приймається міжвідомчою комісією (комісіями), “до складу якої (яких) входять представники відповідних територіальних органів центральних органів виконавчої влади у сферах охорони здоров’я, соціального захисту та військових адміністрацій”.

Водночас, законопроєктом не визначено правовий статус вищезазначеної “міжвідомчої комісії”, а саме:

– хто та в якому порядку створюватиме міжвідомчу комісію;

– кількість міжвідомчих комісій (проєктом допускається, що їх може бути створено більше, ніж одна);

– кількісний склад міжвідомчої комісії та пропорційність представництва в ній;

– повноваження міжвідомчої комісії;

– порядок роботи та прийняття рішень міжвідомчою комісією;

– матеріально-технічне забезпечення діяльності міжвідомчої комісії.

Вказана правова невизначеність дозволяє суб’єктам владних повноважень довільно тлумачити правові норми, що створює непрозорий механізм, який слугуватиме підґрунтям для корупційних зловживань під час створення та функціонування “міжвідомчих комісій”.

Рекомендуємо чітко визначити правовий статус міжвідомчої комісії.

2. Відсутність у проєкті належним чином визначеної процедури призначення грошової допомоги створює підстави до порушення прав заявників.

Відповідно до частини 1 статті 5 законопроєкту одноразова грошова допомога призначається і виплачується особам, які мають право на її призначення та отримання, за їх особистою заявою або заявою їх законних представників.

Статтею 6 проєкту встановлені підстави відмови у призначенні і виплаті одноразової грошової допомоги.

При цьому, у законопроєкті не визначено:

– вичерпний перелік документів, необхідних для розгляду заяви про призначення одноразової грошової допомоги;

– строки розгляду заяви та прийняття рішення.

Відсутність вищевказаних положень дозволяє міжвідомчій комісії діяти на власний розсуд. Це сприяє виникненню корупційних ризиків та можливих зловживань при прийнятті рішення про призначення грошової допомоги (наприклад, затягування строків розгляду заяви як підстава для вимагання неправомірної вигоди).

Для усунення корупційного ризику, в законопроєкті потрібно чітко визначити:

– вичерпний перелік документів, необхідних для розгляду заяви про призначення одноразової грошової допомоги;

– строки розгляду заяви та прийняття рішення.

Висновок

Інститут законодавчих ідей не підтримує законопроєкт у запропонованій редакції. Враховуючи вищезазначені корупціогенні фактори та зауваження, законопроєкт потребує доопрацювання.

Позиції державних стейкхолдерів1

1. Міністерство розвитку громад та територій України зауважень до проєкту не має.

2. Міністерство фінансів України не підтримує законопроєкт.

3. Міністерство культури та інформаційної політики України підтримує проєкт із зауваженнями.


https://www.kmu.gov.ua/bills/proekt-zakonu-pro-viplatu-odnorazovoi-groshovoi-dopomogi-za-shkodu-zhittyu-ta-zdorovyu-zavdanu-sprichinenimi-viyskovoyu-agresieyu-proti-ukraini-poranennyam-abo-zagibellyu-pid-chas-pro

 

Ми у соцмережах
Завжди відкриті до
питань та пропозицій
+38 (063) 763-85-09 office@izi.institute